Informácia k obchvatu

Na základe množiacich sa telefonátov ohľadne trasovania obchvatu Grobov sa chcem vyjadriť k vašim otázkam. Už v roku 2015 sa na mňa obrátili zástupcovia OZ Malý Raj, aby sme ako obec nevydali súhlasné …