Našli sa hodinky

Pri futbalovom ihrisku sa našli náramkové hodinky. Kto bude vedieť značku a popis hodiniek, budú mu vrátené. Majiteľ sa môže hlásiť na obecnom úrade na tel. 0336478210.