Oddychová zóna Malý raj (EKO Park )

Dnes bola podpísaná zmluva na realizáciu Oddychovej zóny Malý raj (EKO Park). Dnes boli aj začaté práce aplikáciou postreku. Priestor bol označený informačnými tabuľami. Žiadame vás o ich rešpektovanie.