Otvorenie novej ZŠ

Dnes sme za účasti župana BSK Juraja Drobu otvorili nové elokované pracovisko základnej školy na Tichej ulici. Prajeme všetkým žiakom, pedagogickým aj nepedagogickým zamestnancom, aby sa im v novej škole …