Individuálne dotácie BSK

V priebehu mesiaca september sme osadili nové lavičky a zásobníky na sáčiky pre psov. Prostriedky sme získali v rámci individuálnej dotácie z BSK, názov dotácie Mobiliár do obce.