Revitalizácia ciest v správe SC BSK

Informácie k stavbe „Revitalizácia ciest II. a III. triedy v správe SC BSK technológiou recyklácie za studena – okres Pezinok“ na stavebný objekt SO 11 – III/1084 – Slovenský Grob – Viničné. …