Voľby 2022

So súhlasom zverejňujeme fotky najstaršej voličky, u ktorej boli s prenosnou volebnou urnou členovia okrskovej volebnej komisie č.2.