Voľba do Rady školy

OZNAM Voľby zástupcov rodičov do Rady školy pri ZŠ s MŠ v Slovenskom Grobe Vzhľadom k tomu, že voľby zástupcov do rady školy nemali byť len doplňujúce, ale riadne, je potrebné ich zopakovať. …