Ponuka voľného pracovného miesta

Centrum pre deti a rodiny Pezinok, Nová 9, 902 03 Pezinok, štátna rozpočtová organizácia, hľadá zamestnancov na obsadenie voľných pracovných miest: pomocná vychovávateľka – nepretržitá prevádzka spočívajúca v starostlivosti o deti, ktoré majú …