Revitalizácia cesty II/502 v intraviláne mesta Pezinok

Od 3.6.2024 začína revitalizácia cesty II/502 v intraviláne mesta Pezinok. Predmetom stavby je revitalizácia nevyhovujúceho krytu asfaltobetónových vrstiev vozovky cesty II/502 v intraviláne mesta Pezinok a úprava križovatky Komenského, Bratislavskej a Drevárskej ulice. V súčasnosti …