Stretnutie mikroregiónu

Včera, 20.01.2022, prebehlo stretnutie členov mikroregiónu, ktorý zastupujú primátor mesta Svätý Jur Šimon Gabura, starostka obce Limbach Adriana Čechovičová, starosta obce Viničné Pavel Galamboš a starosta obce Slovenský Grob Štefan Gašparovič, …

Podpis zmluvy

Včera, 18.1.2022, som na BSK u župana Juraja Drobu a vicežupanky Alžbety Ožvaldovej podpísal Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku IROP-Z-302071BFT1-74-73 na financovanie výstavby Novostavby elokovaného pracoviska ku plneorganizovanej škole …

Oznam – komunálny odpad

OZNAM skutočností k určeniu výšky poplatku za komunálny odpad na rok 2022 Vážení občania, Upozorňujeme Vás, že v zmysle   § 80 „Oznamovacia povinnosť“ Zákona  č. 582/2004 Z. z.,  o miestnych daniach a miestnom poplatku …