2% dane GROBANIA GROBANOM

Tlačivo na stiahnutie kliknutím TU. Cieľom Občianskeho združenia GROBANIA GROBANOM je organizovanie a zabezpečenie kultúrnych, športových a spoločenských podujatí v obci, zachovávanie tradícií a podpora s tým súvisiacich podujatí.