BSK: Pokračujeme v rozsiahlych rekonštrukciách ciest II. a III. triedy

Od pondelka 12. 6. 2023 spúšťajú župní cestári rekonštrukcie dvoch úsekov ciest. Ide o cestu III/1084 zo Slovenského Grobu do Viničného a cestu III/1046 z Blatného do Šenkvíc. Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja (SC BSK) ich bude realizovať pomocou technológie recyklácie za studena na mieste.

„Pokračujeme v rozsiahlych rekonštrukciách ciest II. a III. triedy. Na tento rok máme naplánovaných 23 úsekov v celkovej dĺžke 55 kilometrov. Keďže rozsah prác je dosť veľký, viaceré úseky robíme súbežne. Uvedomujeme si, že obchádzkové trasy a obmedzenia znižujú motoristom komfort, ale verím, že výsledný efekt bude stáť za to. Prosím, počítajte preto na cestách s väčšou časovou rezervou. Opravené cesty budú komfortnejšie aj bezpečnejšie,“ povedal bratislavský župan Juraj Droba.

Slovenský Grob – Viničné

V prípade rekonštrukcie cesty III/1084  Slovenský Grob – Viničné ide o druhú fázu, resp. pokračovanie revitalizácie dvojkilometrového úseku, ktorý sa začal realizovať v minulom roku. Pokračovať bude aj ďalšími čiastkovými etapami. Práce budú realizované počas celkovej uzávierky dopravy v intraviláne obce Viničné na ceste III/1084 od križovatky s II/503 po miestnu komunikáciu Družstevná ulica s vyznačením obchádzkovej trasy po miestnych komunikáciách. Predpokladaný koniec rekonštrukcie je júl 2023.

Rekonštrukcia pozostáva z technológie, kde sa pôvodná časť konštrukcie vozovky rozomelie a zlepší sa pridaním chýbajúcich komponentov ako sú kamenivo, asfaltová emulzia, cement. Tie vytvoria tzv. dosku zo suchého betónu. Zvolená technológia umožňuje sanáciu charakteristických poškodení vozovky ako odtrhnuté krajnice, priečne a pozdĺžne poklesy vozovky. Po zapracovaní materiálov je potrebné dodržať technologickú prestávku v dĺžke minimálne 7 dní. Slúžia na vyzretie a dosiahnutie požadovaných parametrov únosnosti vozovky pred samotnou realizáciou asfaltobetónových vrstiev vozovky.