Otvorenie novej budovy OÚ a odovzdanie ocenení starostu obce p. farárovi a organizáciám Slovenského Grobu

102 položka « z 4 »