Otvorenie novej budovy OÚ a odovzdanie ocenení starostu obce p. farárovi a organizáciám Slovenského Grobu

Otvorenie novej budovy OÚ a odovzdanie ocenení starostu obce p. farárovi a organizáciám Slovenského Grobu

Fotograf: Ľubomír Libič

102 položka « z 3 »