Doručovanie oznámení

Vážení občania,

v najbližších dňoch vám budú do poštových schránok doručované Oznámenia o čase a mieste konania volieb do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov.

Žiadame vás o označenie poštových schránok (meno, číslo domu, prípadne bytu), aby bola jednoznačná identifikácia adresy.

Upozornenie: v zmysle volebného zákona je doručované JEDNO oznámenie na adresu, nie na každého občana nad 18 rokov, ktorý môže voliť.