Farský oznam

Drahí veriaci, milí farníci

Znova máme obmedzené podmienky k praktizovaniu našej viery vo farnosti, osobitne osobnú účasť na bohoslužbách a pristupovanie k sviatostiam. Chcem vás teda touto formou pozdraviť a povzbudiť k tomu, aby ste neupadali na duchu, ale naopak, aby ste „… zdvihli hlavy, vzpriamili sa, lebo vaša záchrana je blízko…“, tak ako píše sv. Lukáš Evanjelista – LK 21, 28

Verím, že Božia moc je silnejšia než akákoľvek svetská právomoc. O tom nás uisťuje sám Boží syn, ktorý smelo povedal Pilátovi: „Nemal by si nado mnou nijakú moc, keby ti to nebolo dané zhora. Preto má väčší hriech ten, čo ma vydal tebe.“ –  Jn 19, 11

Prajem vám všetkým požehnané prežívanie adventného obdobia. Pripomínam tiež nasledujúce:

  • Všetky sväté omše sú v našej farnosti slúžené na objednané úmysly v časoch podľa oznamov, ktoré nájdete na výveske pred kostolom a na facebookovej stránke Farnost Slovenský Grob

kontakty:   0908 437773

      rkfuslovenskygrob@gmail.com

  • Všetky sväté omše sú vysielané naživo na omsa.slovensky.grob.golemtech.sk ,pričom posledné živé vysielanie zostáva dostupné do ďalšieho vysielania naživo
  • Tiež vás prosím, dokonca naliehavo žiadam, aby sme spoločnými silami udržali a zostali schopnými uhrádzat aspoň nevyhnutné výdaje na prevádzku farnosti, môžete priniesť osobne do sakristie kostola, alebo posielajte svoje milodary a príspevky priamo na bankový účet farnosti  SK02 0200 0000 0000 5723 3112 , za všetky príspevky ďakujem. Len vďaka vašej podpore sme už takouto formou „prežili“ predchádzajúce obmedzenia a verím, že prekonáme aj tie súčasné

                                                                                            Bartolomej Balun, farár