Fotogaléria obce Slovenský Grob

Kultúra a podujatia

Kultúrne podujatia, stretnutia
Hody 2022

Fotograf: Ľubomír Libič

Hodové slávnosti 2022 -2.06.2022

Fotograf: Ľubomír Libič

Jánske ohne 2022 -24.06.2022

Fotograf: Ľubomír Libič

Medzinárodný deň detí 2022

Fotograf: Ľubomír Libič

Malý grobský deň 2022

Fotograf: Ľubomír Libič

132 položka « z 22 »

Plesy, zábavy a iné

261 položka « z 6 »
261 položka « z 6 »

Športové akcie

7 položka
7 položka

Okolie obce Slovenský Grob

1 položka

Cirkev v obci

2 položka

Gastronómia - podnikateľské zámery

4 položka

Návštevy

19 položka
19 položka

ZŠ a MŠ Slovenský Grob