Fotogaléria obce Slovenský Grob

Kultúra a podujatia

Otvorenie novej budovy OÚ a odovzdanie ocenení starostu obce p. farárovi a organizáciám Slovenského Grobu
102 položka « z 4 »
102 položka « z 4 »

Plesy, zábavy a iné

261 položka « z 6 »
261 položka « z 6 »

Športové akcie

7 položka
7 položka

Okolie obce Slovenský Grob

20 položka
20 položka

Cirkev v obci

2 položka

Gastronómia - podnikateľské zámery

4 položka

Návštevy

19 položka
19 položka

ZŠ a MŠ Slovenský Grob