Fotogaléria obce Slovenský Grob

Kultúra a podujatia

Kultúrne podujatia, stretnutia
Hodové slávnosti 2022 -2.06.2022

Fotograf: Ľubomír Libič

Jánske ohne 2022 -24.06.2022

Fotograf: Ľubomír Libič

Medzinárodný deň detí 2022

Fotograf: Ľubomír Libič

Malý grobský deň 2022

Fotograf: Ľubomír Libič

Oslavy 90.rokov OŠK

Fotograf: Ľubomír Libič

125 položka « z 21 »

Plesy, zábavy a iné

22 položka « z 5 »

Športové akcie

3.ročník Grob Cup 26.06.2016

Fotograf: Ľubomír Libič

2 položka

Okolie obce Slovenský Grob

20 položka
20 položka

Cirkev v obci

97 položka « z 2 »
97 položka « z 2 »

Gastronómia - podnikateľské zámery

4 položka

Návštevy

6 položka

ZŠ a MŠ Slovenský Grob

ZŠ a MŠ Slovenský Grob