Fotogaléria obce Slovenský Grob

Kultúra a podujatia

Kultúrne podujatia, stretnutia
MDD 29.5.2016

Fotograf: Ľubomír Libič

Stavanie mája 30.4.2016-2

Fotograf: Vladimír Sabo

Stavanie mája 30.4.2016

Fotograf: Ľubomír Libič

132 položka « z 22 »

Plesy, zábavy a iné

270 položka « z 6 »
270 položka « z 6 »

Športové akcie

3.ročník Grob Cup 26.06.2016

Fotograf: Ľubomír Libič

2 položka

Okolie obce Slovenský Grob

1 položka

Cirkev v obci

2 položka

Gastronómia - podnikateľské zámery

177 položka « z 4 »
177 položka « z 4 »

Návštevy

6 položka

ZŠ a MŠ Slovenský Grob