Fotogaléria obce Slovenský Grob

Kultúra a podujatia

Kultúrne podujatia, stretnutia
Púť ku kaplnke 14.8.2016

Fotograf: Ľubomír Libič

MDD 29.5.2016

Fotograf: Ľubomír Libič

Stavanie mája 30.4.2016-2

Fotograf: Vladimír Sabo

139 položka « z 24 »

Plesy, zábavy a iné

461 položka « z 10 »
461 položka « z 10 »

Športové akcie

3.ročník Grob Cup 26.06.2016

Fotograf: Ľubomír Libič

2 položka

Okolie obce Slovenský Grob

1 položka

Cirkev v obci

2 položka

Gastronómia - podnikateľské zámery

177 položka « z 4 »
177 položka « z 4 »

Návštevy

19 položka
19 položka

ZŠ a MŠ Slovenský Grob