Fotogaléria obce Slovenský Grob

Kultúra a podujatia

Kultúrne podujatia, stretnutia
Malý grobský deň 3.6.2023

Fotograf: Ľubomír Libič

Deň matiek 2023

Fotograf: Ľubomír Libič

Pagáčikové posedenie 21.5.2023

hosť akademický sochár Ján Ťapák
Fotograf: Ľubomír Libič

Detský rybársky deň 20.05.2023

Fotograf: Ľubomír Libič

Stavanie mája 2023

Fotograf: Ľubomír Libič

154 položka « z 26 »

Plesy, zábavy a iné

25 položka « z 5 »

Športové akcie

5 položka

Okolie obce Slovenský Grob

20 položka
20 položka

Cirkev v obci

2 položka

Gastronómia - podnikateľské zámery

177 položka « z 4 »
177 položka « z 4 »

Návštevy

6 položka

ZŠ a MŠ Slovenský Grob