Fotogaléria obce Slovenský Grob

Kultúra a podujatia

Hodové slávnosti na Jána - 23.06.2018 DK
200 položka « z 7 »
200 položka « z 7 »

Plesy, zábavy a iné

365 položka « z 8 »
365 položka « z 8 »

Športové akcie

7 položka
7 položka

Okolie obce Slovenský Grob

1 položka

Cirkev v obci

2 položka

Gastronómia - podnikateľské zámery

177 položka « z 4 »
177 položka « z 4 »

Návštevy

6 položka

ZŠ a MŠ Slovenský Grob

ZŠ a MŠ Slovenský Grob