Fotogaléria obce Slovenský Grob

Kultúra a podujatia

Kultúrne podujatia, stretnutia
Vianoce v Malom raji 10.12.2022

Fotograf: Ľubomír Libič

Vianočné trhy 3.12.2022 V. Sabo

Fotograf : Vladimír Sabo

Zdobenie adventného venca 2022

Fotograf: Ľubomír Libič

Stretnutie so seniormi 2022

Fotograf: Ľubomír Libič

132 položka « z 22 »

Plesy, zábavy a iné

25 položka « z 5 »

Športové akcie

7 položka
7 položka

Okolie obce Slovenský Grob

1 položka

Cirkev v obci

97 položka « z 2 »
97 položka « z 2 »

Gastronómia - podnikateľské zámery

177 položka « z 4 »
177 položka « z 4 »

Návštevy

7 položka
7 položka

ZŠ a MŠ Slovenský Grob

ZŠ a MŠ Slovenský Grob