Fotogaléria obce Slovenský Grob

Kultúra a podujatia

Hodové slávnosti na Jána - 23.06.2018 DK
200 položka « z 7 »
200 položka « z 7 »

Plesy, zábavy a iné

25 položka « z 5 »

Športové akcie

7 položka
7 položka

Okolie obce Slovenský Grob

1 položka

Cirkev v obci

2 položka

Gastronómia - podnikateľské zámery

177 položka « z 4 »
177 položka « z 4 »

Návštevy

19 položka
19 položka

ZŠ a MŠ Slovenský Grob