Fotogaléria obce Slovenský Grob

Kultúra a podujatia

Kultúrne podujatia, stretnutia
Privítanie novorodencov

Fotograf: Ľubomír Libič

Vianoce v Malom raji 10.12.2022

Fotograf: Ľubomír Libič

Vianočné trhy 3.12.2022 V. Sabo

Fotograf : Vladimír Sabo

Zdobenie adventného venca 2022

Fotograf: Ľubomír Libič

139 položka « z 24 »

Plesy, zábavy a iné

40 položka
40 položka

Športové akcie

3.ročník Grob Cup 26.06.2016

Fotograf: Ľubomír Libič

2 položka

Okolie obce Slovenský Grob

1 položka

Cirkev v obci

2 položka

Gastronómia - podnikateľské zámery

130 položka « z 3 »
130 položka « z 3 »

Návštevy

19 položka
19 položka

ZŠ a MŠ Slovenský Grob

ZŠ a MŠ Slovenský Grob