Fotogaléria obce Slovenský Grob

Kultúra a podujatia

Výročie oslobodenia obce 3.4.2023
46 položka « z 2 »
46 položka « z 2 »

Plesy, zábavy a iné

25 položka « z 5 »

Športové akcie

5 položka

Okolie obce Slovenský Grob

1 položka

Cirkev v obci

2 položka

Gastronómia - podnikateľské zámery

130 položka « z 3 »
130 položka « z 3 »

Návštevy

20 položka
20 položka

ZŠ a MŠ Slovenský Grob