Fotogaléria obce Slovenský Grob

Kultúra a podujatia

Privítanie narodených detí DK 19.1. 2016
36 položka « z 2 »
36 položka « z 2 »

Plesy, zábavy a iné

25 položka « z 5 »

Športové akcie

7 položka
7 položka

Okolie obce Slovenský Grob

1 položka

Cirkev v obci

2 položka

Gastronómia - podnikateľské zámery

130 položka « z 3 »
130 položka « z 3 »

Návštevy

1 položka
1 položka

ZŠ a MŠ Slovenský Grob