Fotogaléria obce Slovenský Grob

Kultúra a podujatia

Veľkonočné trhy, vystúpenie žiakov ZŠ, 1.4.2023
273 položka « z 10 »
273 položka « z 10 »

Plesy, zábavy a iné

365 položka « z 8 »
365 položka « z 8 »

Športové akcie

5 položka

Okolie obce Slovenský Grob

20 položka
20 položka

Cirkev v obci

2 položka

Gastronómia - podnikateľské zámery

130 položka « z 3 »
130 položka « z 3 »

Návštevy

6 položka

ZŠ a MŠ Slovenský Grob