Fotogaléria obce Slovenský Grob

Kultúra a podujatia

MDD Dom kultúry 31.5.2015
68 položka « z 3 »
68 položka « z 3 »

Plesy, zábavy a iné

261 položka « z 6 »
261 položka « z 6 »

Športové akcie

211 položka « z 5 »
211 položka « z 5 »

Okolie obce Slovenský Grob

1 položka

Cirkev v obci

2 položka

Gastronómia - podnikateľské zámery

130 položka « z 3 »
130 položka « z 3 »

Návštevy

7 položka
7 položka

ZŠ a MŠ Slovenský Grob