Fotogaléria obce Slovenský Grob

Kultúra a podujatia

Kultúrne podujatia, stretnutia
Stretnutie so seniormi 2023

Fotograf: Ľubomír Libič

Lampiónový sprievod 20.10.2023

Fotograf: Ľubomír Libič

Otvorenie novej MŠ, 23.9.2023

Fotograf: Ľubomír Libič

Opekačka Malý raj, 15.9.2023

Fotograf: Ľubomír Libič

157 položka « z 27 »

Plesy, zábavy a iné

151 položka « z 4 »
151 položka « z 4 »

Športové akcie

157 položka « z 4 »
157 položka « z 4 »

Okolie obce Slovenský Grob

20 položka
20 položka

Cirkev v obci

2 položka

Gastronómia - podnikateľské zámery

130 položka « z 3 »
130 položka « z 3 »

Návštevy

19 položka
19 položka

ZŠ a MŠ Slovenský Grob