Fotogaléria obce Slovenský Grob

Kultúra a podujatia

Kultúrne podujatia, stretnutia
Opekačka Malý raj, 15.9.2023

Fotograf: Ľubomír Libič

Začiatok školského roka 2023/2024

Fotograf: Ľubomír Libič

Oslavy 79. výročia SNP

Fotograf: Ľubomír Libič

Púť ku kaplnke p. Márie 2023

Fotograf: Ľubomír Libič

Hodové slávnosti 2023

Fotograf : Vladimír Sabo

158 položka « z 27 »

Plesy, zábavy a iné

261 položka « z 6 »
261 položka « z 6 »

Športové akcie

53 položka « z 2 »
53 položka « z 2 »

Okolie obce Slovenský Grob

20 položka
20 položka

Cirkev v obci

2 položka

Gastronómia - podnikateľské zámery

130 položka « z 3 »
130 položka « z 3 »

Návštevy

20 položka
20 položka

ZŠ a MŠ Slovenský Grob