Informácia k obchvatu

Na základe množiacich sa telefonátov ohľadne trasovania obchvatu Grobov sa chcem vyjadriť k vašim otázkam.

Už v roku 2015 sa na mňa obrátili zástupcovia OZ Malý Raj, aby sme ako obec nevydali súhlasné stanovisko k žiadosti developera lokality Hájiček v katastrálnom území Chorvátskeho Grobu na prejazd vozidiel cez miestne komunikácie v našej obci v časti Malý raj, požiadavku sa nám podarilo presadiť a zmeniť pôvodné povolenia.

Od roku 2016 sa množili otázky na trasovanie obchvatu, nakoľko v pôvodnom územnom pláne obce z roku 2007 má ísť medzi Malým rajom a Zátiším. Jednou z nosných myšlienok mojej kandidatúry do zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja bolo aj pomôcť pri riešení nového trasovania obchvatu, posilniť autobusovú dopravu a výstavbu cyklotrás.

Poslancom župy som sa stal, aj členom dopravnej komisie a od začiatku pracujem na splnení svojich sľubov. Navrhol som nové trasovanie obchvatu, na základe ktorého vznikala nová projektová dokumentácia a práve sa rieši inžinierska činnosť. V oblasti cyklotrás sme sa posunuli, zrealizovali sme cyklotrasu Slovenský Grob – Viničné, v spolupráci s primátorom mesta Pezinok riešime prepojenie do Pezinka na železničnú stanicu a s primátorom mesta Svätý Jur prepojenie z Malého Raja smerom na Juravu. V roku 2020 sme mali spoločné rokovanie aj s pánom županom Drobom, ktorý je tejto myšlienke veľmi naklonený.  S pani starostkou Chorvátskeho Grobu riešime spojenie s Čiernou vodou, lebo naše katastrálne územie končí hneď na hranici Malého Raja.

Všetky menované projekty sú súčasťou celého komplexu udržateľnej mobility Malokarpatského regiónu.

Za všetky projekty bojujem nielen ako starosta obce Slovenský Grob, ale aj na pozícii poslanca Bratislavského samosprávneho kraja, člena dopravnej komisie na župe a aj ako predseda Združenia miest a obcí Malokarpatského regiónu (združuje 24 miest a obcí nášho regiónu) a presadzujem naše požiadavky na  všetkých možných úrovniach a fórach.

JUDr. Štefan Gašparovič,

starosta obce Slovenský Grob