Informácia o nových občianskych preukazoch

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Pezinku upozorňuje na zmeny súvisiace s občianskym preukazom. Od 1. januára 2023 sa súčasťou občianskych preukazov stanú odtlačky prstov a podoba tváre vo forme biometrických údajov. Biometrické údaje v dokladoch pre nás nie sú žiadnou novinkou, nachádzajú sa aj v cestovných pasoch.

Pre nový občiansky preukaz si nemusíte hneď bežať!

Biometrické údaje sa začnú vkladať do občianskych preukazov, ktoré budú vydané po 1. januári 2023. Občiansky preukaz, ktorý máte teraz a neobsahuje odtlačky prstov, však ostáva platný až do zániku jeho platnosti, ktorý je na karte uvedený.

Vo výnimočných prípadoch môže nastať situácia, keď odtlačky prstov nie je možné zosnímať, napríklad zo zdravotných dôvodov. V takom prípade bude vydaný občiansky preukaz bez nich, s lehotou platnosti obmedzenou na jeden rok, a to aj opakovane.

            Pozor na elektronický podpis elektronického občianskeho preukazu ( eID) !

V júni 2021 Ministerstvo vnútra SR informovalo, že dovtedy vydaným občianskym preukazom s elektronickými čipmi sa končí certifikácia na vydávanie nových certifikátov. Staré certifikáty je možné použiť do konca roka 2022, ale viac sa obnoviť nedajú. Ak máte elektronický občiansky preukaz vydaný pred 25. 6. 2021, nebudete môcť využívať kvalifikovaný elektronický podpis (KEP) na budúci rok. Občanom využívajúcim elektronický podpis na elektronickom občianskom preukaze odporúčame, aby v dostatočnom predstihu požiadali o vydanie nového občianskeho preukazu, s ktorým dostanú aj nové príslušné certifikáty pre elektronický podpis.