List za združenie ZMOMR + odpoveď

V rámci krízy spôsobenej vírusom COVID19 sa hľadajú finančné prostriedky na riešenie vzniknutých problémov.

Ako predseda Združenia miest a obcí Malokarpatského regiónu som inicioval zaslanie listu podpredsedníčke vlády a ministrovi pôdohospodárstva, nakoľko chceme zachrániť

finančné prostriedky, ktoré sú pre regióny určené najmä na výstavbu škôl .