Minister školstva – 05.05.2014

Dňa 05.05.2014 navštívil našu obec Prof. PhDr. Dušan Čaplovič, DrSc., minister školstva SR.

Cieľom návštevy bola ZŠ s MŠ Slovenský Grob, kde si spolu s poslancom NR SR Štefanom Gašparovičom, starostom obce Mgr. Jánom Juranom a riaditeľkou ZŠ s MŠ Mgr. Annou Lalákovou prezreli priestory základnej školy, materskej školy. Počas návštevy sa porozprávali aj so žiakmi prvého ročníka.

návšteva školy

 

 

Foto : Ľubomír Libič