Našli sa hodinky

Pri futbalovom ihrisku sa našli náramkové hodinky.

Kto bude vedieť značku a popis hodiniek, budú mu vrátené.

Majiteľ sa môže hlásiť na obecnom úrade na tel. 0336478210.