Nová svetelná signalizácia

Upozornenie všetkých účastníkov cestnej premávky v súvislosti s aktivovaním novej cestnej dopravnej signalizácie na križovatke v Pezinku

     Okresný dopravný inšpektorát v Pezinku upozorňuje vodičov na aktivovanie novej cestnej dopravnej signalizácie ( ďalej len „CDS“ ) dňa 31.03.2022 od 10:00 hod. na ceste II/502 v križovatke s cestou III/1083 smer Slovenský Grob. Upozorňujeme vodičov na nezvyklý spôsob riešenia pravého odbočenia v smere jazdy od obce Slovenský Grob. Vzhľadom na vysoký podiel vpravo odbočujúcich vozidiel a stavebno – technický stav križovatky (krátke radiace pruhy pred križovatkou vzhľadom na blízkosť železničného nadjazdu) bol odsúhlasený návrh pridania zelenej doplnkovej šípky pre smer pravého odbočenia v smere do centra Pezinka, ktorá bude aktívna súčasne počas signálu voľno zo smeru od Bratislavy.  Zasvietený doplnkový signál zelenej farby v tvare šípky alebo šípok umožňuje vodičovi pri dodržaní pravidiel cestnej premávky pokračovať v jazde v smere šípky alebo šípok aj vtedy, ak svieti signál červenej farby v tvare plného kruhu (§15 ods. 5  Vyhláška č. 30/2020 Z. z. o dopravnom značení).

Vodičov v tejto súvislosti žiadame, aby pred využitím jazdy na uvedenú zelenú doplnkovú šípku, dôsledne dbali na danie prednosti v jazde vodičom jazdiacim v hlavnom smere! Veríme, že uvedené riešenie sa v praxi osvedčí a týmto riešením sa výrazne vylepší plynulosť cestnej premávky, v takto upravených križovatkách.