ODTRHNUTÁ STRECHA NA ZÁKLADNEJ ŠKOLE NA TICHEJ ULICI A STANOVISKO STAROSTU

Včera pri klasickej kontrole volebných komisií príslušníkmi Okresného policajného zboru z Pezinka bolo pri príchode zistené, že podfukuje strechu Základnej školy na Tichej ulici.

Tí to následne oznámili pracovníčkam Obecného úradu, ako aj pani učiteľke, ktoré boli zapisovateľkami a členkami volebných komisií. O danom stave bol ihneď informovaný ich nadriadený.

Mne, starostovi obce Slovenský Grob, boli informácie oznámené v sobotu o 17:40 hod. pracovníčkou OÚ a políciou. Hneď boli privolaní štátni hasiči z Pezinka.

Pri príchode k Základnej škole na Tichej ulici sme spolu vyšli na strechu, kde sme videli škody a zhodnotili celú situáciu. Zistili sme, že strecha je odtrhnutá na šírku cca. 10 metrov a do hĺbky po krajoch od 0,5 metra až smerom do stredu po 1 meter. Aby nedošlo k veľkým škodám zabezpečili sme strechu zaťažením, 1000 litrovou nádobou na vodu.

Následne som informoval firmu, ktorá realizovala výstavbu Základnej školy na Tichej ulici. Prisľúbili okamžité riešenie situácie.

Dnes, v nedeľu 24.3. v poobedňajších hodinách, príslušná firma urobila obhliadku a zhodnotila rozsah škody. Zajtra prídu strechu opraviť.

Chcem informovať občanov, že Základná škola na Tichej ulici bude fungovať od pondelka v bežnom režime. Vchod do školy však nebude možný cez hlavný vchod, ale cez bočnú bránku pri telocvični, kde cez chodbu pri telocvični budú vchádzať do budovy školy.

Touto cestou chcem poďakovať všetkým, ktorí včera pomáhali stabilizovať danú situáciu. Zároveň som požiadal školu, aby rodičov informovala o priebehu zajtrajšieho vyučovania a vchádzania do budovy cez Edupage.