Oprava cesty SO 11 – III/1084 – Slovenský Grob – Viničné s predpokladaným ukončením do 15.11. 2022

Obec Slovenský Grob a Bratislavský samosprávny kraj prostredníctvom Správy ciest BSK oznamuje občanom, že v termíne 18.10.2022 – 30.11.2022 sa uskutočnia práce na revitalizácii povrchu vozovky cesty III/1084  medzi našou obcou Slovenský Grob a obcou Viničné. 

Cesta III/1084 je dlhodobo využívaná ako tranzitná cesta v smere do Pezinka a Senca, povrch cesty je potrebné preto revitalizovať vzhľadom na zväčšujúcu sa frekvenciu dopravy v tomto úseku. Revitalizácia cesty zároveň nadviaže na predchádzajúcu rekonštrukciu ciest v správe BSK, ktoré prechádzajú obcou Slovenský Grob.

Počas prác na revitalizácií uvedenej cesty III/1084 budú použité prenosné dopravné značky a dopravné zariadenia. Uvedená revitalizácia a značenie v čase prác je zároveň odsúhlasená Okresným úradom v Pezinku a Okresným riaditeľstvom Policajného zboru v Pezinku. Prosíme vodičov a účastníkov premávky o trpezlivosť počas prác na tomto úseku.

Rozsah prác:

Odstránenie poškodených asfaltobetónových vrstiev vozovky frézovaním, opätovné použitie konštrukčných vrstiev vozovky formou technológie recyklácie za studena na mieste s pridaním kombinovaného spojiva a asfaltovej emulzie, realizácia nových asfaltobetónových vrstiev vozovky s použitím modifikovaných asfaltov, realizácia nových nespevnených krajníc vozovky, reprofilácia odvodňovacích priekop, realizácia nového štruktúrovaného 3D vodorovného dopravného značenia, osadenie nových smerových stĺpikov.

Priebeh prác:

Práce budú prebiehať v polovičnom profile, po jednotlivých technologických úsekoch, riadené dočasnou cestnou svetelnou signalizáciou s dynamickým riadením s vyhodnotením intenzity dopravy.