Oznam – nové nádoby na triedený zber

Obec Slovenský Grob oznamuje občanom, že sú umiestnené nové nádoby na separáty  oranžovej farby na tetrapaky, a plechový  kontajner na sklo  na Hlavnej ulici, pred domom číslo 112, kde je možné vkladať v stlačenom stave krabice od mlieka, džúsov a iných krabicových nápojov a do plechového kontajnera sklo. Žiadame Vás o dôsledné triedenie uvedených separátov!

V Slovenskom Grobe dňa 29.09.2021