Oznam-platby

Žiadame občanov, aby si skontrolovali svoje platby za zmesový komunálny odpad, BIO odpad, daň z nehnuteľnosti, daň za psa a cintorínske poplatky. V mesiaci november budú občanom, ktorí nezaplatili poplatky, zasielané výzvy na zaplatenie.

V Slovenskom Grobe dňa 19.10.2021