OZNAM PZ SR Pezinok – vybavovanie dokladov

OZNAM

Stránkové hodiny pre občanov

na OR PZ v Pezinku

od 4. januára 2021

Evidencia vozidiel        8,00 – 12,00 hod. zbrane okrem štvrtka
Vydávanie dokladov – občiansky preukaz, cestovný pas, vodičský preukaz
Evidencia zbraní a zbrojných preukazov

OZNAM

Vykonávané úkony na úsekoch dopravných evidencií, vydávania dokladov, zbraní a streliva od 4. januára 2021

Evidencia vozidiel–  len online objednaní občania prostredníctvom portálu https://portal.minv.sk
Vydávanie dokladov – občiansky preukaz  prijímanie žiadostí o vydanie pri nahlásení straty alebo odcudzenia, z dôvodu výmeny  za OP s elektronickým čipom, odblokovanie, resp. zmena BOK, aktivácia certifikátov na vytvorenie KEP pri zablokovaní alebo zabudnutí KEP PIN, uprednostnenie doručenia vyhotoveného OP na adresu občana
Vodičský preukazprijímanie žiadostí o vydanie po nadobudnutí vodičského oprávnenia a pri nahlásení straty alebo odcudzenia
Cestovný pasprijímanie žiadostí len o urýchlené vydanie do 2 a do 10 pracovných dní za príslušný poplatok
Evidencia zbraní a zbrojných preukazovnerobia sa žiadne úkony s výnimkou úkonov, pri ktorých počas krízovej situácie neplynú predĺžené správne lehoty (odovzdanie zbraní do úschovy)

OZNAM

v súvislosti s uznesením vlády SR č. 808 zo dňa 31.12.2020 k návrhu na zmenu  opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z.z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu a výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov prijatých uznesením vlády SR č. 807 z 29. 12. 2020 k návrhu na predĺženie času trvania núdzového stavu podľa čl. 5 ods. 2 ústavného zákona č. č. 227/2002 Z.z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu a výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov  vyhláseného uznesením vlády SR č. 587 z 30.9.2020 v znení uznesenia vlády SR č. 718 z 11.11.2020, ktoré bolo zverejnené v zbierke zákonov pod č. 453/2020

sú pre verejnosť upravené

stránkové hodiny podateľne

Okresného riaditeľstva PZ v Pezinku

od 04. januára 2021

do 24. januára 2021

        pondelok – piatok    09:00h – 12:00h