OZNAM  – zmena stojiska 1100 l nádoby na sklo

Obec Slovenský Grob oznamuje občanom bývajúcim v lokalite Malý Raj, ktorí využívali 1100 l nádobu na sklo na Severnej ulici, že  nádoba bola premiestnená z dôvodu podnetu občanov zo  Severnej ulice na spoločné stojisko na Slnečnú ulicu!

V Slovenskom Grobe dňa 28.10.2021