Revitalizácia cesty II/502 v intraviláne mesta Pezinok

Od 3.6.2024 začína revitalizácia cesty II/502 v intraviláne mesta Pezinok. Predmetom stavby je revitalizácia nevyhovujúceho krytu asfaltobetónových vrstiev vozovky cesty II/502 v intraviláne mesta Pezinok a úprava križovatky Komenského, Bratislavskej a Drevárskej ulice. V súčasnosti je predmetná križovatka riadená dočasnou svetelnou signalizáciou, ktorá bude nahradená trvalou cestnou dopravnou signalizáciou s dynamickými prvkami riadenia. Zhotoviteľom stavby je spoločnosť EUROVIA SK, a. s.

Dopravné obmedzenia:

Celá stavba je rozdelená na 5 etáp realizácie:

  1. Etapa 3.6 -8.6.2024

Popis prác: Výmena asfaltových vrstiev vozovky v hrúbke 10 cm.

Doprava je vedená v jednom jazdnom pruhu riadená regulovčíkmi

  1. Etapa – 8.6.2024 – 14.6.2024

Popis prác: Výmena asfaltových vrstiev vozovky v hrúbke 10 cm.

Doprava je vedená v jednom jazdnom pruhu v smere do mesta, jazdný pruh von z mesta je vedený po obchádzkovej trase po miestnych komunikáciách. V rámci dopravných obmedzení príde k uzavretiu niektorých bočných ulíc v úseku.

  1. Etapa – 17.6. – 23.6.2024

Popis prác: Výmena asfaltových vrstiev vozovky v hrúbke 10 cm.

Doprava je vedená v jednom jazdnom pruhu riadená regulovčíkmi, príde k uzavretiu niektorých bočných ulíc v úseku

  1. Etapa – 24.6. – 29.6.2024

Popis prác: Výmena asfaltových vrstiev vozovky v hrúbke 10 cm.

Doprava je vedená v jednom jazdnom pruhu riadená regulovčíkmi, príde k uzavretiu niektorých bočných ulíc v úseku

  1. Etapa – 1.7 – 31.8.2024

Popis prác:  realizácia samotnej úpravy križovatky ktorá je rozdelená na 5 fáz:

  • Realizácia prekládok a CSS, realizácia vsakov a odvodnenia, osadenie obrubníkov a konštrukčných vrstiev
  • Odfrézovanie asfaltov asfaltových vrstiev v križovatke
  • Realizácia asfaltových vrstiev v dvoch fázach
  • Zrealizovanie ostrovčeka a finalizácia CSS

Vzhľadom na dopravné obmedzenia a vysokú intenzitu dopravy, žiadame vodičov o zvýšenú pozornosť a trpezlivosť pri prejazde daným úsekom cesty.