Revitalizácia ciest v správe SC BSK

Informácie k stavbe „Revitalizácia ciest II. a III. triedy v správe SC BSK technológiou recyklácie za studena – okres Pezinok“ na stavebný objekt SO 11 – III/1084 – Slovenský Grob – Viničné.

I. etapa (situácia v prílohe) bude realizovaná v dĺžke cca. 970 m s predpokladaným termínom realizácie 18.10.2022 – 15.11.2022. Stavebné práce budú realizované počas čiastočnej uzávierky dopravy, t.j. doprava bude usmernená dočasným dopravným značením do polovičného profilu cestnej komunikácie, s regulovaním pomocou dynamickej dočasnej cestnej signalizácie.

Priebeh stavebných prác:

 • osadenie dočasného dopravného značenia v uvedenom úseku
 • odfrézovanie pôvodného poškodeného asfaltobetónového krytu vozovky v hrúbke 5 cm v plnom profile
 • rozpojenie pôvodnej konštrukcie asfaltobetónovej vozovky v hrúbke 20 cm v polovičnom profile (práve prebiehajúce práce + foto v prílohe)
 • proces recyklácie za studena mieste s pridaním kombinovaného spojiva (cement + vápno + asfaltová emulzia) s premiešaním na 20 cm v polovičnom profile
 • reprofilácia smerového a výškového vedenia trasy komunikácie na zrecyklovanej konštrukčnej vrstve vozovky v polovičnom profile
 • hutnenie zrecyklovanej konštrukčnej vrstvy vozovky v polovičnom profile
 • konsolidovanie zrecyklovanej konštrukčnej vrstvy vozovky (TECHNOLOGICKÁ PRESTÁVKA – 7 dní, prebiehajúci proces štiepenia a zrenia zabudovaných materiálov) – vylúčená akákoľvek doprava v polovičnom profile
 • odstraňovanie nevyhovujúcich nespevnených krajníc
 • reprofilovanie a vytváranie odvodňovacích cestných priekop
 • realizácia nových asfaltobetónových vrstiev vozovky v hrúbke 10 cm s použitím modifikovaných (odolnejších) asfaltov
 • realizácia nových nespevnených krajníc vozovky
 • realizácia nového štrukturálneho (3D) vodorovného dopravného značenia
 • realizácia nových cestných smerových stĺpikov

Celková hrúbka novej konštrukcie vozovky predstavuje 30 cm (20 cm zrecyklovaná vrstva + 10 cm nové asfaltobetónové vrstvy), s maximálnym využitím jestvujúcich materiálov (využitie vyfrézovaného materiálu na tvorbu nových nespevnených krajníc).