Revitalizácia vozoviek ciest II. a III. tr. ok. Senec – SO 10 – III/1083 – Slovenský Grob – Chorvátsky Grob

Revitalizácia vozoviek ciest II. a III. triedy v správe SC BSK – časť 3. Revitalizácia vozoviek ciest II. a III. triedy okres Senec, ktoré budú prebiehať v nadchádzajúcom období nasledovne:

SO 10 – III/1083 – Slovenský Grob – Chorvátsky Grob

Práce na ceste budú vykonávané v termíne od 02.05.2023 do 20.07.2023

V rámci realizácie prác bude doprava obmedzená na úseku úplne. Doprava bude vedená v náhradnej trase – obchádzková trasa. Celý projekt je pod gesciou BSK a k dopravnému projektu sa vyjadrili všetky kompetentné orgány.