Rozhodnutie školský klub Tichá 37A

V piatok 19.8.2022 sme od Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky prevzali Rozhodnutie o zaradení školského klubu Tichá 37A do siete škôl a školských zariadení.