MOM v Slovenskom Grobe od 1.6.2021

Mobilné odberové miesto v Slovenskom Grobe (na parkovisku medzi domom kultúry a cintorínom) bude testovať :

V pondelok až piatok v čase od 14:00 do 18:00, bez objednávkového systému.

V sobotu v čase 10:00 – 14:00, v nedeľu od 14:00 do 18:00. Posledný odber bude realizovaný 15 minút pred koncom pracovnej doby MOM.

O každej zmene Vás budeme včas informovať.