Stretnutie Malokarpatského regiónu k projektom

Za účelom prípravy množstva kvalitných projektov v rámci našej Malokarpatskej oblasti som zorganizoval stretnutie starostov a primátorov Združenia miest a obcí Malokarpatského regiónu, zároveň zástupcov BSK, MIRRI SR a Plánu obnovy SR.  Na stretnutí sme vytvorili stratégiu integrovaných územných investícií za náš Malokarpatský región. Cieľom bolo vzájomne sa informovať, aké projekty sa pripravujú na území regiónu, aké sú možnosti grantov, nenávratných finančných prostriedkov a eurofondov. Postupne nám prezentovali zamestnanci Úradu vlády SR výzvy pre samosprávy z plánu obnovy.  Následne prebehla prezentácia aj MIRRI a nového programového obdobia 2021 – 2027, ktoré sa aktuálne len rozbieha. V našej obci Slovenský Grob už v súčasnosti pripravujeme projekty, ktoré plánujeme financovať práve z týchto eurofondových zdrojov.

JUDr. Štefan Gašparovič, starosta obce Slovenský Grob